Select Language: English | Български

Инвестиционни проекти
Имоти по тип

Земи по тип

Имоти по държави

Информация


Партньори

Член на:


За фирмата
Агенция за недвижими имоти „ТРИАДА” е основана през 2000 година  в гр. Казанлък като част от „ВЕСЕЛИНО” ЕООД. Агенцията е специализирана в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти: покупко-продажби, наемни отношения и замени, като освен това се занимава и с управление на недвижима собственост. За максимална защита интересите на клиента агенцията дава консултации в областта на недвижимите имоти и инвестициите, съдейства за ипотечни кредити и оценки от лицензирани оценители, подготвя всички необходими документи и изготвя договори.

Отличните бизнес-отношения на Агенцията с фирми от цялата страна дават възможност за практическа реализация на сделки на територията на цяла България и ни позволява да предоставим на нашите клиенти множество възможности за инвестиции в недвижими имоти.
Динамиката на пазара на имоти даде възможност на фирмата да излезе и на международния пазар.

 

Политика на Агенция „ ТРИАДА” е да предоставя висококачествени услуги, отговарящи на нуждите на клиентите. За тази цел във фирмата се използват всички средства за комуникация и информация.

В условията на пазарната икономика, доверието на клиентите към нас е фактор с решаващо значение за реализация на конкретно поставените цели.
Като наши основни приоритети определяме професионализма и коректните взаимоотношения.

Ние залагаме на нестандартния и индивидуален подход към клиентите, на динамичността на екипа ни и на познаването на специфичните условия на пазара на недвижимите имоти.
Служителите са предимно млади, амбициозни и високо-образовани хора, които се стремят да предложат на клиентите ни професионално изготвен анализ на пазара, да посредничат при осъществяването на сделките и да защитават интереса на клиентите.
Екипът ни владее няколко езика, ползва всички видове комуникации, като непрекъснато усъвършенства възможностите си за диалог с клиентите като пряк и непряк контакт.

Агенция „ТРИАДА” предоставя на Вас, Нашите клиенти, множество възможности.

Предстои Ви да закупите или продадете имот. Нужен Ви е посредник, на когото можете да се доверите, да разчитате на коректност и професионално отношение, да получите пълна информация за пазара към момента, за да направите най-добрия избор. Нашата основна цел е да задоволим тези Ваши потребности и да отговорим на Вашите очаквания.

Ние предлагаме богата гама от оферти за имоти, предоставяме пълно проучване на пазара с цел Вашия избор да отговаря на всички Ваши изисквания. Ние преговаряме от Ваше име за постигане на оптимални условия, удовлетворяващи както купувача, така и продавача. Предварителните договори гарантират сигурност на двете страни по сделката.

Агенция " Триада " има интегрирана Система за Управление на Качеството съгласно международния стандарт ISO 9001, сертифицирана от Муди Интернешънъл ООД и ресертифицирана в новия си вариант от 2008 г. което допълнително гарантира висококачественото и професионално обслужване на нашите клиенти.