Select Language: English | Български

Инвестиционни проекти
Имоти по тип

Земи по тип

Имоти по държави

Информация


Партньори

Член на:


Екип
Веселин Иванов Колев
Президент и основател на   „ ВЕСЕЛИНО” ЕООД и Агенция „ТРИАДА”
   
   

За контакти : +359 431/62399; 63686
Факс: +359 431/81231

E-mail: kolev@triadabg.com


URL : www.triadabg.com  
URL : www.vesselino.com


  
Бояна Цончева Иванова
Мениджър продажби в Агенция „Триада”
   
   

За контакти:

Тел. +359 431/63686; 62399
Факс: +359 431/81231
GSM:  +359 899987710 

E-mail: info@triadabg.com 
E-mail: concheva@triadabg.com 
URL : www.triadabg.com
URL : www.vesselino.com  


  

 

 

   
     
   

 
   
       

  
Валентин Марков
Упълномощен представител на „ВЕСЕЛИНО” ЕООД за САЩ
   
    За контакти : +1 2 033 244 875        
Fax:                  +1 2 033 244 875        
GSM:                +1 2 035 615 859        

E-mail: markov@triadabg.com  
Е-mail: markov@vesselino.com

URL : www.triadabg.com
URL : www.vesselino.com  

  
Станчо Станчев
Упълномощен представител на „ВЕСЕЛИНО” ЕООД за Португалия
   
    За контакти : 
GSM:                +351 966 157 877
GSM:                +351 927 697 011       

E-mail: stantchev@vesselino.com  

URL : www.triadabg.com  
URL : www.vesselino.com  

  
Олга (Оля) Патлавская
Упълномощен представител на „ВЕСЕЛИНО” ЕООД за Молдова
   
    За контакти : +373 22 21-03-97        
GSM: +373 795 30 245        

URL : www.triadabg.com  
URL : www.vesselino.com