Select Language: English | Български

Инвестиционни проекти
Имоти по тип

Земи по тип

Имоти по държави

Информация


Партньори

Член на:


Как да успеете с нас
Покупката на недвижими имоти в България е една от най–доходните инвестиционни алтернативи в момента. С повишаването на доходите и възможностите за кредитиране много индивидуални инвеститори закупуват апартаменти, къщи, вили, магазини, хотели, земеделски земи и други имоти, подходящи за стартирането на бизнес.
Ако Вие желаете да стартирате или да раширите своят бизнес, попаднали сте на подходящ партньор.
Ние ще Ви предложим множество оферти, които отговарят на Вашите изисквания и ще Ви предоставим различни възможности за  ипотечно кредитиране.
Агенция „ТРИАДА” е част от фирма „ВЕСЕЛИНО”, чийто дейност е свързана с международна търговия с билки, семена, етерични масла, ароматни/цветочни/ води и други земеделски култури. През периода през, който сме на пазара успяхме да създадем трайни бизнес отношения с множество чуждестранни фирми . „ВЕСЕЛИНО” работи с мрежа от доставчици в цялата страна.
Фирмата работи с екип от високо квалифицирани млади хора, които са запознати с особенностите на този бизнес, следят ежедневно тенденциите в развитието на пазара в страната и чужбина.
Агенция „ТРИАДА” работи в тясно сътрудничество с  Финансово консултантска фирма  VENTURE CAPITAL INVEST  и Счетоводна къща О’АКС.
 
Как можете да успеете с нас ?
 
Вие сте инвеститор, който търси нови възможности за реализация чрез закупуването на земеделски земи с цел отглеждане на прочутата маслодайна роза или други  земеделски култури.
Ние ще Ви предложим подходящи оферти, които отговарят на Вашите изисквания, ще Ви запознаем със спецификите на района. След като направите своят избор, ние ще подготвим всички документи, които са необходими за финализиране на сделката.
Специалистите от фирма „ВЕСЕЛИНО” ще ви консултират за пазарното търсене на билки и различни земеделски култури в България и чужбина, ще Ви ориантират към най – подходящите култури за отглеждане в нашият район и най – подходящите за инвестиране.”ВЕСЕЛИНО” може да Ви осигури различни семена и реализация на земедлски култури при определени условия.
Помоща, която можем да Ви предложим не се изчрпва с това.
 
При реализацията на подобни проекти или при закупуването на различни бизнес имоти като парцели за застрояване, хотели, бизнес центрове и други, често възниква необходимостта от различни видове кредитиране.
В този случай специалистите на VENTURE CAPITAL INVEST  могат да Ви бъдат  изключително полезни. 
Те ще Ви консултират  за различни възможностите за кредитиране и развитие, ще Ви изготвят бизнес план, ще Ви запознаят с различните възможности за финансиране по различни правителствени програми и с различните възможности за финансиране от Еврпейският съюз и предприсъединителните фондове.
VENTURE CAPITAL INVEST може да Ви предложи и финансов анализ на различни проекти, посредничество при получаване на кредит както и изготвяне на необходимата документацивя за кандидатстване за кредит.
 
Ние можем да Ви бъдем полезни и в друга насока.
Счетоводна къща O'AKC Ви предлага счетоводни услуги, консултации за Българското счетоводно законодателство, данъчни консултации и разкриване на възможности за данъчно облекчения, консултации относно правителствените програми за развитие и подпомагане на дребния и среден бизнес.
 Агенция " Триада " има интегрирана Система за Управление на Качеството съгласно международния стандарт ISO 9001, сертифицирана от Муди Интернешънъл ООД и ресертифицирана в новия си вариант от 2008 г. което допълнително гарантира висококачественото и професионално обслужване на нашите клиенти.