Select Language: English | Български

Инвестиционни проекти
Имоти по тип

Земи по тип

Имоти по държави

Информация


Партньори

Член на:


Посредничество при покупко – продажба на имот.
В процеса на покупко-продажбите Агенция „ТРИАДА” посредничи между продавача и купувача. Ние даваме консултации относно цената на имота, рекламираме Вашия имот, намираме подходящия купувач / продавач, организираме огледи и защитаваме Вашите интереси. Ние ще изготви “Сравнителен пазарен анализ” на Вашия имот, за да сте сигурни, че е определена точната му цена
Агенцията провежда предварителните преговори и подготвя необходимите документи за нотариалното изповядване на сдеreplique hublotлката.
Професионализмът и квалификацията на служителите ни, както и на адвокатите, с които работим, са сигурна гаранция за юридическата обезпеченост на сделките при покупко-продажба или наемане-отдаване на недвижим имот


Какво печелите Вие?

Професионалното внимание на нашите високо-квалифицирани служители осигурява успешното реализиране на Вашата сделка за по-кратко време и с по-малко разходи.
Вие печелите сигурност и коректност.

Ние ще направим всичко това за Вас. Убедете се в предимствата и резултатите на коректното партньорство.