Select Language: English | Български

Инвестиционни проекти
Имоти по тип

Земи по тип

Имоти по държави

Информация


Партньори

Член на:


Проучвания на пазара на недвижими имоти.
Нашите брокери следят ежедневно тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти, което позволява да предложим на клиентите си компетентни консултации.

Получаваме разнообразна информация относно движението и тенденциите на пазара на недвижими имоти, но използваме само тази, която отговаря на критериите ни за:
• надеждност на източника
• актуалност
• изчерпателност
Само актуална и изчерпателна информация може да ни позволи да формираме компетентно мнение.

Обработката и анализа на събраната информация е ключов момент в процеса на проучване на пазара. Агенцията работи с методи за обработка и анализ на информацията, които ни осигуряват бързина и точност. Въз основа на тези данни ние установяваме състоянието на пазара на недвижими имоти в момента и определяме тенденциите за неговото бъдещо развитие.

За да можем да Ви предложим най–добрите възможности за инвестиране и да отговорим на Вашите изисквания, ние извършваме такова пазарно проучване за всеки конкретен случай.